Advanced Search
Your search results

شرایط اشتغال در ازمیر

by TurkMan on November 23, 2019
شرایط اشتغال در ازمیر
Comments:0

برای اشتغال اتباع خارجی در ترکیه نیاز به دریافت مجوز کار از اداره کار ترکیه است. خوشبختانه ازمیر بدلیل ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله داشتن هر دو وجه صنعتی و توریستی مقصد خوبی برای کسانی است که قصد دارند با ویزای کار به ترکیه مهاجرت کنند و از زندگی همراه با آرامش در سومین شهر بزرگ ترکیه لذت ببرند.

دریافت مجوز کار در ترکیه

دریافت مجوز کار در ترکیه در دو حالت کلی صورت می گیرد: شخص متقاضی به سفارت ترکیه در کشور خود رفته و با توجه به تخصص خود و جایگاه های موجود در ترکیه اقدام به ثبت نام کند. مرحله دوم کارفرمای متقاضی نیروی کار با رجوع به اداره کار کشور ترکیه الباقی اقدامت را انجام خواهد داد.

روش دوم دریافت مجوز کار در خاک ترکیه بدین صورت است که پس از یافتن شغل مورد نظر کارفرما برای متقاضی اقدام به دریافت مجوز کار می کند. مدارکی که از متفاضی درخواست می شود پاسپورت، کارت مجوز اقامت در خاک ترکیه و آخرین مدرک تحصیلی است. کارفرما نیز شرایط خاصی را باید داشته باشد تا بتواند نیروی خارجی جذب کند. میزان تعداد کارمندان بیمه شده قانونی، میزان درآمد و سود سالیانه از جمله موارد تعیین کننده در موافقت اداره کار برای اجازه جذب نیروی خارجی است.

با توجه به قوانین کشور ترکیه شغل مورد نظر باید از جمله مشاغلی باشد که توانایی انجام دادن آن در ترکیه نباشد و در صورت وجود توانایی انجام آن شغل توسط نیروی کار در ترکیه درخواست متقاضی رد خواهد شد.

مشاغل غیر قابل اخذ توسط نیروی کار خارجی

همینطور برخی مشاغل به طور کل به اتباع خارجی واگذار نخواهد شد و درخواست برای انجام آنها پذیرفته نخواهد شد. از جمله این مشاغل می توان کار در دستگاه قضایی ترکیه، کار در معدن، کار در زیر دریا مانند غواصی و روی دریا مانند کار در کشتی و ناوبری دریایی و مشاغل پزشکی و درمانی.

مالیات بر درآمد در کشور ترکیه

همینطور افرادی که برای مدت بیش از شش ماه در ترکیه فعالیت می کنند ملزم به پرداخت مالیات هستند که با توجه به میزان درآمد تعیین می شود. جدول زیر میزان مالیات بر درآمد در سال ۲۰۱۹ را نشان می دهد.

جدول میزان مالیات بر درآمد برای اتباع خارجی دارای مجوز کار در ترکیه در سال ۲۰۱۹
۱۵٪ درآمد تا ۱۸۰۰۰ لیر
۲۰٪ درآمد بین ۱۸۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ لیر
۲۷٪ درآمد بین ۴۰۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ لیر
۳۵٪ درآمد بیش از ۹۸۰۰۰ لیر

منبع جدول : https://doingbusinessinturkey.com

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare