header_image
Advanced Search
Your search results

پرسش و پاسخ های متداول

  پرسش های متداول در مورد اقامت ترکیه و خرید ملک

در زیر برخی از سوالات متداولی که به ذهن شما می رسد را بعنوان پیش فرض پاسخ دادیم. در صورتی که سوال ویژه ای در مورد اقامت دائم ترکیه، شهروندی و تابعیت ترکیه و همچنین خرید ملک در ترکیه را دارید می توانید با تکمیل فرم تماس آن را با ما در میان بگذارید.

سوالات مربوط به دریافت اقامت

دریافت انواع مجوز اقامت، ویزا، اقامت کوتاه مدت، اقامت دائم، مدارک مورد نیاز، روند انجام امور اقامت ترکیه و …

سوالات مربوط به خرید ملک

خرید ملک، شرایط سند، اعتبار سند واگذاری شده، نحوه قیمت گذاری ملک، هزینه های اداری و دفتری خرید ملک و …

سوالات مربوط به سایر مجوزهای اقامت

اقامت دانشجویی، اقامت خانوادگی، اقامت با سرمایه گذاری و …

سوالات مربوط به هزینه های اقامت و زندگی

هزینه های دریافت اقامت، هزینه های دریافت مجوز کار، هزینه های نرمال زندگی در ازمیر و …

سوالات مربوط به اجازه کار در ترکیه

انواع مجوز کار، مشاغل مورد انتخاب، مدارک لازم، مراحل دریافت مجوز کار، کاریابی در ازمیر و …

Compare