Advanced Search
Your search results

تاریخ شروع واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ترکیه اعلام شده است

by TurkMan on December 26, 2020
تاریخ شروع واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ترکیه اعلام شده است
Comments:0

تاریخ تزریق اولین واکسن کرونا در ترکیه 

.برنامه کاربردی شروع تزریق واکسن ویروس کرونا در ترکیه که از چین سفارش داده شده مشخص شد. طبق برنامه ریزی انجام شده توسط وزارت بهداشت ترکیه، اولین واکسن در تاریخ 25 دسامبر زده خواهد شد.

مقدمات امور مربوط به واکسیناسیون کرونا به پایان رسیده است. اولین واکسن برای 25 دسامبر برنامه ریزی شده است.

وزیر بهداشت ترکیه، فاهرتین کوجا گفت: “این واکسن قرار است طی چند روز آینده تحویل داده شود. اکنون 50 میلیون دوز می رسد. این واکسن در دو دوز با فاصله 14-21 روز تجویز می شود.” او توضیح داد.

هیچ هزینه ای برای واکسیناسیون پرداخت نمی شود

وزیر بهداشت ترکیه همچنین گفت که این واکسن به صورت رایگان به شهروندان داده می شود و در انستیتوهای بهداشتی، به ویژه در مراکز بهداشت خانواده ساخته می شود.

چه کسانی در اولویت خواهد بود؟

اولویت در واکسیناسیون کارکنان مراقبت های بهداشتی و کادر درمان خواهند بود که در خط مقدم مبارزه با ویروس هستند. شهروندان بالای 65 سال که گروه پرخطر محسوب می شوند نیز در سهمیه اول واکسینه می شوند. افراد دارای بیمارهای مزمن و کسانی که نمی توانند از خانه خارج شوند در منزل خودشان واکسینه خواهند شد. همچنین افرادی هم که قبلاً ویروس کرونا نداشته اند، در اولویت هستند.

کسانی که واکسن دارند از طریق سیستم پیگیری می شوند

شهروندانی که واکسینه می شوند، توسط موسسه بهداشتی که سازنده واکسن ثبت و پیگیری می شوند و وضعیت آنها از یک پایگاه داده مرکزی پیگیری می شوند.

واکسن ها به طور همزمان در چهار گوشه ترکیه توزیع می شوند. سیستم هوای سرد مورد نیاز برای حمل و نقل و ذخیره سازی واکسن تامین شده است. واکسیناسیون توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی و پزشکان خانواده انجام می شود.

بیست وپنج میلیون نفر واکسینه می شوند

در مجموع 50 میلیون دوز واکسن از چین وارد می شود که اولین بخش آن 20 میلیون دوز در ماه دسامبر است. درکل 25 میلیون نفر با دو دوز تزریق واکسینه می شوند.

منبع: خبرگذاری رادیو و تلویزیون ترکیه

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare