Browsing Category

دانستنیها

7 posts

دانستنیهای دریافت مجوز اقامت در ترکیه، دریافت مجوز کار در ترکیه، اشتغال در ترکیه و دریافت شهروندی ترکیه، دریافت اقامت دائم، اقامت توریستی، اقامت کوتاه مدت و سایر اطلاعات در مورد نحوه انجام امور کاری و اداری پس از دریافت اقامت و زندگی در ترکیه و زندگی در ازمیر