دریافت شهروندی ترکیه با خرید ملک به ارزش ۴۰۰ هزار دلار

کلان شهرهای ترکیه کدامند؟ در کدام شهرها باید خانه ۷۵ هزار دلاری خرید؟

قانون جدید اداره مهاجرت ترکیه برای متقاضیان دریافت اقامت با خرید ملک ۲۰۲۲

خرید ملک ترکیه

افزایش مبلغ سرمایه گذاری خرید ملک برای اخذ شهروندی ترکیه

تحصیل در ترکیه

هزینه تحصیل در مدارس و کالج های ازمیر

قانون جدید مهاجرت

محدودیت های جدید اداره مهاجرت برای اقامت توریستی

مطالب مفید

Exclusive Guides

دریافت شهروندی ترکیه با خرید ملک به ارزش ۴۰۰ هزار دلار

کلان شهرهای ترکیه کدامند؟ در کدام شهرها باید خانه ۷۵ هزار دلاری خرید؟

قانون جدید اداره مهاجرت ترکیه برای متقاضیان دریافت اقامت با خرید ملک ۲۰۲۲

خرید ملک ترکیه

افزایش مبلغ سرمایه گذاری خرید ملک برای اخذ شهروندی ترکیه

تحصیل در ترکیه

هزینه تحصیل در مدارس و کالج های ازمیر

قانون جدید مهاجرت

محدودیت های جدید اداره مهاجرت برای اقامت توریستی

بازگشایی کافه و دستورانها در ازمیر

بازگشایی کافه و رستورانها در ترکیه از ۲ مارچ ۲۰۲۱

شروع واکسیناسیون کرونا در ترکیه

تاریخ شروع واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ترکیه اعلام شده است

اجازه کار در ترکیخ

اجازه کار در ترکیه